Insinööritoimisto Peu-Rak

Insinööritoimisto Peu-Rak on Vihdin Nummelassa sijaitseva rakenneteknisiin palveluihin erikoistunut toimisto.

Yrityksen vastuuhenkilö on DI Erkki Peura, jolla on yli 35 vuoden kokemus rakenteiden suunnittelusta. Koulutukseltaan Erkki Peura on sillansuunnittelija/talonrakennussuunnittelija, mutta myös vaativat rakenteet ovat hänen osaamisalueitaan.

Pääosaamisalueinaan Erkki Peuralla ovat suunnittelusektorilla teräsbetoni-, teräs-, puu- ja liittorakenteet.

Suoritamme pääsuunnittelijan, päärakennesuunnittelijan sekä vastaavan työnjohtajan tehtävät.insinööritoimisto peu-rak, peurak, nummela, vihti, rakennepiirustukset, valmistalo, valmistalopaketti, talopaketti, anturat, insinööri, suunnitelma, pohjapiirros, pohjapiirustus